Home

Waalwijk is geknot.
De toog hangt aan de wilgen.
Nieuw lot neemt ruimte.

 

Jacob van der Sluis     


Wie zijn wij?


Onder KvK-nummer 674835242 werd de Stichting DichterBijWaalwijk (DBW)  op 16 december 2016 opgericht. De statutaire bestuursleden zijn Jozef Mahieu, voorzitter, Marian Mahieu-Stokwielder , secretaris en Mathieu Mertens, penningmeester. DBW werkt samen met Rianne de Bie van Bibliotheek Waalwijk, Wim de Waal, sponsorwerving.


Waar staan wij voor?


-Waalwijkers kennis laten maken met poëzie in al zijn vormen en met de hieruit voortvloeiende activiteiten van DBW,

-een poëzieroute aanleggen, waar nodig in overleg met de gemeente, als tastbaar cadeau aan alle Waalwijkers. Deze route zal vanuit de kernen Sprang-Capelle, Waspik en Waalwijk de komende jaren zijn uiteindelijke vorm krijgen.

-op de haltes van de poëzieroute gedichten tentoonstellen van de finalisten van de tweejaarlijks op anonimiteitsbasis gehouden gedichtenwedstrijden.

-liefhebbers van taal stimuleren gedichten te schrijven,

-publiciteit geven aan de activiteiten en gedichten publiceren en tentoonstellen. 


Waar gaan wij voor?


-alle inwoners van de gemeente Waalwijk en mensen die binding hebben met Waalwijk bij poëzieactiviteiten betrekken,

-beginnende en gevorderde dichters bij elkaar brengen en een podium bieden,

-progressie mogelijk maken door feedback en ondersteuning,

-verbroedering, een wij-gevoel nastreven bij de deelnemers,

-muzikanten betrekken bij de activiteiten,

-specifieke begeleiding voor: beginnende en gevorderde dichters, muzikanten, volwassenen en (oudere) volwassenen, leerlingen van basis- en middelbare scholen, mensen met een ( verstandelijke ) beperking.


Wat doen wij op korte termijn?

 

-periodieke bijeenkomsten, zoals schrijven van gedichten en bespreking van elkaars gedichten. Aanbieden van lezingen of workshops door professionele dichters.

-tweejaarlijkse poëziewedstrijd om Waalwijkers uit te dagen en daarmee ook de belangstelling voor DBW te vergroten, muzikanten betrekken bij het schrijven en uitvoeren van muziek onder poëzie en dichters uitdagen tot het schrijven van poëzie onder muziek

-ondersteuning en financiering werven:

- alle activiteiten werden gefinancierd met behulp van financiële sponsors of door leveringen in natura.

- om zo laagdrempelig mogelijk van start te gaan heeft de stichting haar deelnemers en belangstellenden tot nu toe niet om een vergoeding gevraagd.

- door sponsoren te verbinden aan onze terugkerende activiteiten en door naamsvermelding op de haltes van de poëzieroute hoopt DBW de komende jaren zowel de poëzieroute als haar reguliere activiteiten te kunnen bekostigen. Het vinden van sponsors heeft permanente aandacht van de stichting.


© DichterBijWaalwijk